Jak povolit a zakázat pravítko v aplikaci Microsoft Word

Chcete-li povolit nebo zakázat svislé a vodorovné pravítko v aplikaci Microsoft Word, klepněte na níže uvedený odkaz v závislosti na verzi aplikace Microsoft Word, kterou máte k dispozici.

Tip: Horizontální pravítko se zobrazí těsně pod nabídkou nebo pruhem pásu a svislé pravítko se zobrazí na levé straně okna aplikace Word.

Klepněte na kartu Zobrazení a potom zaškrtněte políčko Pravítko, aby se zobrazilo vodorovné a svislé pravítko.

Microsoft Word 2007 a 2010

Aplikace Microsoft Word 2007 a 2010 používají namísto nabídky Soubor pásu. Povolení a zakázání pravítek je tak jednoduché jako následující.

Klepněte na ikonu Zobrazit pravítko, která se nachází v horní části pravého svislého posuvníku, jak je znázorněno na obrázku.

Můžete také kliknout na kartu Zobrazit a zaškrtnout políčko Pravítko .

Dřívější verze aplikace Word, Open Office a další textové procesory

  1. Klepněte na rozevírací nabídku Zobrazit v horní části aplikace Word.
  2. Zaškrtněte Pravítko pro povolení pravítka nebo zrušte zaškrtnutí pravítka pro vypnutí pravítka.

Tip: Pokud nevidíte možnost Pravítko, budete možná muset klepnout na dolní trojúhelníky.