Jak odstraním úplný adresář v systému Linux?

Při pokusu o odebrání adresáře pomocí příkazu, například rmdir, můžete obdržet výzvu, například " rmdir: 'dir:: Directory není prázdný " a nelze odstranit adresář.

Chcete-li odebrat adresář, který obsahuje jiné soubory nebo adresáře, použijte následující příkaz.

rm -r mydir

Ve výše uvedeném příkladu byste nahradili "mydir" názvem adresáře, který chcete odstranit. Pokud byl například adresář pojmenován, zadejte do výzvy příkaz rm -r .

Spuštění výše uvedeného příkazu by odstranilo všechny soubory a adresáře v adresáři uvedeném v příkazu. Rovněž by však představovala výzvu ke schválení ke smazání každého ze souborů. Pokud nechcete dostávat výzvu pro každý soubor, použijte následující příkaz.

rm -rf mydir

Ve výše uvedeném příkladu bude adresář "mydir" spolu se všemi soubory a adresáři v tomto adresáři odstraněn bez výzvy nebo zprávy.