Jak nastavím jiný přehrávač CD na výchozí přehrávač?

Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Programy, na položku Průzkumník Windows, na položku Zobrazit z rozevírací nabídky, klepněte na příkaz Možnosti složky, klepněte na kartu Typy souborů, zvýrazněte zvukovou stopu CD a klepněte na tlačítko Upravit. Klepněte na tlačítko Nový, zadejte název akce a nakonec zadejte cestu k programu, který chcete spustit, a klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li nastavit výchozí přehrávač, zvýrazněte nově vytvořený soubor a klepněte na tlačítko Nastavit výchozí a klepněte na tlačítko OK.

Uživatelé systému Windows 95

Otevřete složku Tento počítač, klepněte na příkaz Zobrazit z rozevírací nabídky, klepněte na příkaz Možnosti, klepněte na kartu Typy souborů, vyberte položku Zvuková CD nebo zvuková stopa CD a klepněte na tlačítko Upravit. Klepněte na tlačítko Nový, zadejte název akce a nakonec zadejte cestu k programu, který chcete spustit soubory CD Audio a klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li to nastavit jako výchozí přehrávač, označte nově vytvořený soubor a klepněte na tlačítko Nastavit výchozí a klepněte na tlačítko OK.