Jak získám písmena s diakritikou v aplikaci Microsoft Word?

Pro uživatele, kteří nemají specializované klávesnice, mohou být písmena s diakritickými znaménky vytvořena pouze pomocí klávesových zkratek nebo pomocí panelu nabídek.

Vkládání písmen s diakritikou pomocí pruhu nabídky nebo pásu karet

  1. Otevřete aplikaci Microsoft Word.
  2. Vyberte kartu Vložit na pásu karet nebo klepněte na tlačítko Vložit v panelu nabídek.
  3. Na kartě Vložit nebo rozevíracím seznamu Vložit vyberte možnost Symbol .
  4. Vyberte požadovaný znak nebo symbol s diakritikou ze seznamu symbolů. Můžete procházet celým seznamem nebo vybrat z rozevíracího seznamu Podmnožina a zobrazit konkrétní typ symbolů.

Poznámka: V aplikaci Word 2003 a starších verzích můžete klepnutím na možnost Další symboly zobrazit větší seznam dostupných symbolů, které chcete vložit.

  1. Po výběru požadovaného písmena nebo symbolu s diakritikou klepněte na tlačítko Vložit .

Tip: Pokud vložíte znak s diakritikou pomocí výše uvedených kroků, po vložení znaku můžete tento znak zkopírovat a vložit jej kdekoli jinde v dokumentu.

Použijte klávesové zkratky

Uživatelé aplikace Microsoft Word mohou také použít následující kombinace kláves pro přidání přízvuků ke svým písmenům. Chcete-li například získat znak à, stiskněte klávesu Ctrl a podržíte-li klávesu, stiskněte také klávesu ` (klávesa tilda nad klávesou Tab). Poté uvolněte obě klávesy a rychle stiskněte klávesu A.

Poznámka: Po uvolnění klávesových zkratek musíte rychle stisknout klávesu s písmenem. V opačném případě se vytvoří písmeno bez akcentů.

Tip: Chcete-li získat velká písmena, nezapomeňte před použitím klávesových zkratek zapnout funkci Caps Lock. Případně po stisku klávesových zkratek uvolněte všechny kromě klávesy Shift a poté stiskněte požadované písmeno, abyste vytvořili velké písmeno s diakritikou. Klávesa Shift funguje pouze pro ty klávesové zkratky, které používají klávesu Shift, jak je uvedeno níže.

Požadovaný symbolKombinace klávesových zkratek
à, è, ì, ò, ù, À, È, Ì, Ò, ÙCtrl + `(akcentový hrob), dopis
á, é, í, ó, ú, ý, Á, É, Í, Ó, Ú, ÝCtrl + '(apostrof), dopis
â, ê, î, ô, û, Â, Ê, Î, Ô, ÛCtrl + Shift + ^ (caret), dopis
ã, ñ, õ, Ã, Ñ, ÕCtrl + Shift + ~ (tilde), písmeno
ä, ë, ï, ö, ü, ÿ, Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, ŸCtrl + Shift +: (dvojtečka), písmeno
å, Å[email protected] (At), a nebo A
æ, ÆCtrl + Shift + & (ampersand), a nebo A
œ, ŒCtrl + Shift + & (ampersand), o nebo O
ç, ÇCtrl +, (čárka), c nebo C
ð, ÐCtrl + '(apostrof), d nebo D
ø, ØCtrl + /, o nebo O
¿Alt + Ctrl + Shift +?
¡Alt + Ctrl + Shift +!
ßCtrl + Shift + &, s

Použijte program třetích stran

  • Jak vložit akcenty a speciální znaky.