Jak získám písmena s diakritikou v aplikaci Microsoft PowerPoint?

Pro uživatele, kteří nemají specializované klávesnice, musí být písmena s diakritickými znaménky vložena přes lištu nabídek nebo pásu karet.

Vkládání písmen s diakritikou pomocí pruhu nabídky nebo pásu karet

  1. Otevřete aplikaci PowerPoint.
  2. Klepněte na kartu Vložit na pásu karet nebo klepněte na tlačítko Vložit v panelu nabídek.
  3. Na kartě Vložit nebo rozevírací nabídce Vložit vyberte možnost Symbol .
  4. Vyberte požadovaný znak nebo symbol s diakritikou ze seznamu symbolů. Můžete procházet celým seznamem nebo vybrat z rozevíracího seznamu Podmnožina a zobrazit konkrétní typ symbolů.

Poznámka: V aplikaci PowerPoint 2003 a starších verzích můžete klepnutím na možnost Další symboly zobrazit větší seznam dostupných symbolů, které chcete vložit.

  1. Po výběru požadovaného písmena nebo symbolu s diakritikou klepněte na tlačítko Vložit .

Tip: Pokud vložíte znak s diakritikou nebo jiný symbol pomocí výše uvedených kroků, po vložení znaku můžete tento znak zkopírovat a vložit jej kdekoli jinde v balíčku snímků.

Použijte program třetích stran

  • Rychle vkládejte akcenty a speciální znaky.