Jak přizpůsobit barvy v systému Windows 10

Windows 10 poskytuje svým uživatelům vysokou míru personalizace. Jednou z těchto funkcí je možnost měnit barvy, které vidí na různých prvcích, včetně hlavního panelu, Centra akcí a tlačítka Start. Následující článek ukáže uživatelům nejen to, jak mohou přizpůsobit svá barevná schémata, ale také některé z efektů, které mohou být změněny.

Výběr barevného schématu

  1. Stiskněte klávesu Windows, zadejte Nastavení a stiskněte Enter .
  2. Na levé straně obrazovky pod personalizací zkontrolujte, zda je vybrána karta Barvy .

  1. Vyberte barvu z palety uprostřed obrazovky v části Windows barvy .

Tip: Zaškrtněte políčko Automaticky vybrat barvu zvýraznění z mého pozadí, aby systém Windows nastavil schéma.

Více možností

V sekci pod paletou barev jsou další možnosti. Každý z nich si vysvětlíme pod obrázkem.

  1. Efekty průhlednosti - Toto přepínací tlačítko umožňuje uživateli zapnout efekt „vidět“ na hlavním panelu, centru akcí a nabídce Start.
  2. Zobrazit barvu zvýraznění na následujících plochách - tyto dvě zaškrtávací políčka přidají preferovanou barvu uživatele (vybranou z palety uvedené výše) do uvedených oblastí.
  3. Vyberte výchozí režim aplikace - Tato volba změní barvu pozadí nabídek systému Windows na černou nebo bílou.