Jak vytvořit protokol relace telnet systému Windows

V okně telnet klepněte na rozevírací nabídku Terminál a vyberte možnost Spustit protokolování . Tato akce otevře nové okno, ve kterém můžete uložit protokol. Po zadání umístění protokolu je povoleno protokolování.

Ostatní uživatelé systému Windows

Výchozí klient telnetu, který je součástí systému Windows 2000 a Windows XP, nemůže protokolovat relaci telnetu pomocí terminálu. Existují však programy třetích stran telnet s touto schopností.