Jak vytvořit přípony souborů delší než tři znaky

Ne všechny starší operační systémy podporovaly přípony souborů delší než tři znaky. Níže je uveden seznam operačních systémů a jejich podpora pro dlouhé přípony souborů. Pokud váš operační systém podporuje dlouhé názvy souborů, můžete soubor přejmenovat nebo vytvořit nový soubor s dlouhými příponami souborů.

Microsoft DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows 98 a Windows NT

Všechny verze systému MS-DOS a tyto verze systému Microsoft Windows nepodporují přípony souborů delší než tři znaky.

Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista, 7 a 8

Tyto verze systému Microsoft Windows podporují přípony souborů, které jsou delší než tři znaky. Je však důležité si uvědomit, že většina všech programů společnosti Microsoft, které se spoléhají na přípony souborů, používá pouze tři přípony souborů. Proto pokud chcete použít příponu delší než tři znaky, zkontrolujte, zda program podporuje rozšíření.

BSD, všechny Apple Operační systémy, Linux, OS / 2, Unix a varianty

Každý z těchto operačních systémů podporuje dostupnost delší než tři znakové přípony souborů, i když některé z těchto operačních systémů nevyužívají přípony souborů.

Poznámka: I když v těchto operačních systémech můžete vytvořit příponu souboru delší než tři znaky, programy, které slouží k otevření souborů, musí také podporovat dlouhé přípony souborů.