Jak vytvořit prázdný řádek v dávkovém souboru

Chcete-li vytvořit prázdný řádek v dávkovém souboru, přidejte otevřenou závorku nebo období bezprostředně po příkazu echo bez mezery, jak je uvedeno níže.

Tip: Přidání @echo na začátku dávkového souboru vypne echo a nezobrazí všechny příkazy.

@echo offecho Bude mít prázdný řádek underecho. echo Nad řádkem je blankecho.

echo Výše ​​uvedená čára je také prázdná.

Alternativním řešením by mohlo být vložení prázdného znaku ASCII zadáním Alt + 255 do dávkového souboru. Přestože toto řešení může fungovat, doporučujeme použít výše uvedené řešení, protože funguje ve všech verzích systému MS-DOS a Windows.