Jak změnit port LPT v rámci CMOS

Při připojování paralelního zařízení k počítači, například tiskárně s paralelním portem, může být nutné změnit režim, který používá. Důvodem této akce je buď zabránit konfliktům nebo umožnit zařízení komunikovat s počítačem na prvním místě. Příklady režimů paralelního portu zahrnují jednosměrné, obousměrné, EPP a ECP.

Chcete-li toto nastavení konfigurovat v nastavení CMOS, najděte režim paralelního portu a změňte jej z aktuálního nastavení na nastavení navržené výrobcem periferií.

Tip: Pokud si nejste jisti, jaké nastavení použít, navrhujeme obousměrnou nebo EPP, pokud je k dispozici.

Pokud tiskárna nebo jiný výrobce periferních zařízení navrhne režim paralelního portu, který není k dispozici, zjistěte, zda má výrobce základní desky k přidání této funkce aktualizaci systému BIOS. Pokud není k dispozici aktualizace systému BIOS, která rozšiřuje dostupné režimy paralelního portu, zvažte upgrade základní desky počítače.

Změňte port LPT

Také může být nutné změnit z LPT1 (0x3BC) na LPT2 (0x378) nebo LPT3 (0x278). Ve výchozím nastavení budou všechny počítače přiřadit LPT port LPT1. Změníte-li tuto hodnotu buď kvůli konfliktům prostředků nebo potřebě přidání portů LPT, změňte nastavení na ruční nastavení CMOS.