Jak změnit směr pohybu buňky při stisknutí klávesy Enter

Ve výchozím nastavení v aplikaci Microsoft Excel při stisknutí klávesy Enter přesune ukazatel buňky o jednu buňku dolů, ale toto chování lze změnit podle následujících kroků. Změna směru pohybu buňky může být velmi užitečná, když chcete, aby se kurzor přesunul doprava, protože pracujete na tabulce, která je více horizontální než vertikální.

Microsoft Excel 2007 a novější

  1. Otevřete aplikaci Excel.
  2. Klepněte na soubor a potom na příkaz Možnosti .
  3. Klepněte na tlačítko Upřesnit a v rozšířeném systému Windows změňte směr v části Po stisknutí klávesy Enter přesuňte výběr podle obrázku níže.

Po provedení výše uvedených kroků, když stisknete tlačítko Enter, kurzor se přesune na směr, kterým se má přesunout.

Microsoft Excel 2003 a dřívější

  1. Otevřete aplikaci Excel.
  2. Klepněte na Nástroje a potom Možnosti .
  3. V okně Možnosti klikněte na záložku Upravit a změňte volbu Přesunout výběr po zadání, jak je zobrazeno níže.

  1. Změňte směr Směr dolů, doprava, nahoru nebo doleva a klepněte na tlačítko OK.

Po provedení výše uvedených kroků, když stisknete tlačítko Enter, kurzor se přesune na směr, kterým se má přesunout.