Jak lze přiřadit doménu pro server NT Server 4.0

Více než pravděpodobné předpokládáme, že jste již proběhli instalací systému Windows NT; bohužel, jakmile NT byl nainstalován, nemůžete změnit z NT Server na PDC. Musíte přeinstalovat systém Windows NT a během instalace vyberte PDC ze seznamu a odtud byste měli být schopni přiřadit název domény.