Jak spustit systém Windows 8

Ve výchozím nastavení se systém Windows 8 spustí na obrazovce Start systému Windows místo na ploše. Chcete-li zavést systém na plochu místo obrazovky Start, postupujte podle následujících kroků.

  1. Pokud jste tak ještě neučinili, stáhněte a nainstalujte systém Windows 8.1.

Poznámka: Pokud máte v systému Windows 8 tlačítko Start, aktualizace již byla nainstalována.

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu a vyberte příkaz Vlastnosti .
  2. V okně Hlavní panel a Navigace klepněte na kartu Navigace .
  3. Na kartě Navigace zaškrtněte políčko vedle položky Při přihlášení nebo zavření všech aplikací na obrazovce přejděte na plochu namísto tlačítka Start, jak je uvedeno níže.