Jak zálohovat hodnoty CMOS

Tip: Dnes počítače automaticky zálohují výchozí hodnoty CMOS na čipu BIOS.

Tisk hodnot CMOS

Instalační program CMOS vám umožní vytisknout hodnoty nastavení CMOS. Pokud je k dispozici, doporučuje se zálohovat hodnoty CMOS vytištěním aktuálních hodnot CMOS. Tyto hodnoty pak mohou být v případě potřeby znovu zadány.

Nástroj třetích stran

Existují různé nástroje k dispozici na internetu a někdy od výrobců počítačů, které vám umožní provádět zálohy počítače CMOS. Tyto nástroje nejsou vždy kompatibilní se všemi verzemi CMOS, takže buďte opatrní.

V sekci pro stahování hardwaru máme k dispozici soubor, který jsme našli užitečný nazvaný cmos.zip, který umožňuje provádět různé užitečné věci s CMOS počítače.