Chyby Himem.sys nebo emm386

Níže je seznam chyb enn386.exe a himem.sys, se kterými se můžete setkat při spouštění počítače se systémem MS-DOS nebo Windows.

Chybí buď himem.sys nebo emm386.exe

Ověřte, zda jsou v počítači přítomny himem.sys a emm386 zadáním následujících příkazů příkazového řádku systému MS-DOS.

cd cd windows dir himem.sys

dir emm386.exe

Pokud při psaní dir pro soubor himem.sys nebo emm386.exe obdržíte soubor zprávy nebyl nalezen, nejprve ověřte, zda byl soubor zadán správně. Pokud se zdá, že jste příkaz zadali správně, soubor chybí. Oba tyto soubory lze kopírovat z jiného počítače nebo spouštěcí diskety.

Autoexec.bat nebo config.sys mají konfliktní data nebo programy způsobující tento problém

Správci paměti nebo jiné TSR mohou mít konfliktní informace a způsobit chyby himem nebo emm386. Pokud máte Windows 9x nebo vyšší, přejmenujte tyto soubory zadáním následujících příkazů.

cd auto autoexec.bat autoexec.ch

ren config.sys config.ch

Po přejmenování souborů restartujte počítač a zjistěte, zda problém přetrvává. Pokud problém přetrvává, přejděte k další části.

Pokud používáte systém Windows 3.x nebo MS-DOS 6.x nebo starší, spusťte počítač krok za krokem a ověřte, zda je problém v řádku autoexec.bat nebo config.sys. Chcete-li to provést, jako je počítač spouštění stiskněte klávesu F5 při zobrazení zprávy spuštění MS-DOS. Měli byste být vyzváni k vyslovení Ano nebo Ne pro načtení každého řádku. Načtěte každý řádek, dokud nedostanete chybu.

Jakmile je chyba určena, upravte soubor řádkem, který způsobil chybu, a dočasně poznamenejte tento řádek. Další informace o poznámkách řádků souborů autoexec.bat a config.sys naleznete na stránce autoexec.bat a config.sys.

Himem.sys nebo emm386.exe jsou poškozeny

Soubory mohou být poškozeny a způsobit, že správci paměti budou načíst nesprávně nebo vůbec. Nahraďte tyto soubory známým dobrým himem.sys a emm386 zkopírováním souborů ze spouštěcí diskety nebo kopírováním z jiného počítače. Ujistěte se, že před tyto soubory jsou zkopírovány do počítače dochází k potížím s souborem himem.sys a emm386.

Paměť v počítači je špatná nebo poškozená

Pokud jste dokončili všechna výše uvedená doporučení a nadále se setkávají se stejnými problémy, může docházet k problému s pamětí. Chcete-li to zjistit, spusťte ze známé zaváděcí diskety, která načte soubory himem.sys a emm386.exe.

Pokud při spouštění z této diskety narazíte na stejné chyby, je pravděpodobné, že máte problém s hardwarem, a to buď s pamětí počítače nebo s základní deskou. V takovém případě doporučujeme vyměnit paměť nebo počítač převést do místního servisního střediska k vyšetření.

Pokud však můžete úspěšně zavést systém ze zaváděcí diskety, je pravděpodobné, že nastane jiný problém související se softwarem nebo hardwarem. Doporučujeme vymazat všechny informace na pevném disku a obnovit operační systém.