Při použití spouštěcí diskety není detekován pevný disk

Pevný disk počítače může využívat DDO (Dynamic Drive Overlay), který se běžně používá pro větší pevné disky, aby mohly pracovat správně. Pokud používáte DDO, musíte spustit počítač z pevného disku jako obvykle. Při spouštění počítače by se měla zobrazit zpráva s výzvou, abyste stisknutím klávesy, jako je například Ctrl + Esc, zaváděli systém z diskety. Po stisknutí kombinace kláves můžete zavést spouštěcí disk do počítače.

Pevný disk je pevný disk SCSI

Pokud používáte pevný disk SCSI, nemusí být možné zobrazit, pokud pro něj nejsou načteny ovladače zařízení SCSI. Někteří výrobci mohou také vyžadovat nastavení jednotky a vytvoření pomocí nástroje SCSI a nikoli fdisk.

Pevný disk není správně nastaven v paměti CMOS

Pokud pevný disk počítače není správně nakonfigurován v nastavení CMOS, pevný disk nebude správně rozpoznán. Ověřte, zda CMOS správně detekuje a inicializuje pevný disk.

Pevný disk je špatný, není formátován

Pokud se při psaní fdisk zobrazí zpráva "Ne pevné disky přednastavené", pevný disk může být špatné nebo mají volné připojení. Pokud se můžete dostat do možností fdisk, odstraňte a znovu vytvořte oddíl. Také poté, co je toto provedeno, zformátujte oddíl tak, aby byl čitelný.