Získání #NAME? při zadávání dat do aplikace Microsoft Excel

Tento problém je často způsoben při pokusu o zadávání dat v buňce, které aplikace Microsoft Excel interpretuje jako vzorec namísto prostého textu. Zadáváte-li data, která chcete interpretovat jako prostý text, zadejte na začátek textu jednu uvozovku ('), jak je uvedeno níže.

'==== konec ====

Pokud získáváte tuto hodnotu v buňce, kterou zadáváte vzorec, ověřte, zda je vzorec správně naformátován a zda jsou buňky odkazované ve vzorci správné. Například v níže uvedeném vzorci není buňka "BAa1" platnou buňkou a způsobuje tuto chybu.

= (A1 + BAa1)

Nakonec se ujistěte, že používáte verzi aplikace Excel, která je neanglická verze a používáte správné příkazy pro vzorce. Například, = suma je = som v některých jiných jazykových verzích.