Nesoulad disketové jednotky

Ověřte, zda je disketová jednotka nastavena na správnou hodnotu v nastavení CMOS.

Většina disketových jednotek by měla být nastavena na 3, 5 palce, 1, 44 MB .

Je důležité si uvědomit, že pokud má počítač jednotku LS120, hodnoty CMOS počítače se mohou od výše uvedeného lišit. Disketová jednotka musí být zakázána a jednotka LS120 musí být nastavena jako zařízení IDE.