Světlo disketové jednotky nesvítí

Pokud se vyskytne problém s disketovou jednotkou, kde se kontrolka na přední straně jednotky nevypne, přečtěte si níže uvedené možnosti řešení problémů, které vám pomohou vyřešit problém.

Datový kabel disketové jednotky není správně připojen

Nejčastější příčinou toho, že se nesvítí světlo jednotky, není správně připojený datový kabel disketové jednotky. Ověřte, zda je kabel disketové jednotky správně připojen k zadní části disketové jednotky ak základní desce. Pin jeden na kabelu je obvykle umístěn nejblíže k disketovému napájecímu konektoru, proto by červený pruh na kabelu měl směřovat k napájecímu konektoru na zadní straně disketové jednotky.

Disketová mechanika je špatná

Pokud se zdá, že datový kabel disketové jednotky je připojen správně, je pravděpodobné, že disketová jednotka je fyzicky špatná a doporučuje se, aby byla vyměněna.