Fdisk zamrzne během vytváření / mazání oddílu

Ověřte, zda je pevný disk počítače nastaven jako Auto (Automaticky) v nastavení CMOS Setup (Nastavení CMOS) nebo zda má správné nastavení v CMOS, pokud definujete nastavení ručně.

Pevný disk je špatný

Pokud je pevný disk nastaven správně v CMOS, bohužel je pravděpodobné, že pevný disk je špatný a doporučujeme jej vyměnit.