Rozšíření RAM selhalo na ofsetu 1A

Ověřte, zda je paměť správně nastavena v nastavení CMOS pro správné množství paměti nainstalované v počítači. Pokud je paměť správně nastavena, obnovte hodnoty CMOS na výchozí hodnoty.

Nekompatibilita paměti

Pokud byla paměť nedávno přidána do počítače a výše uvedené doporučení problém nevyřeší, může být nová paměť špatná nebo nekompatibilní s počítačem.

Doporučuje se kontaktovat výrobce počítače a ověřit, zda je nová paměť kompatibilní s počítačem, a pokud ne, správné hodnoty paměti počítače.

Problémy s hardwarem

Pokud stále nemůžete svůj problém vyřešit, důrazně doporučujeme, abyste se obrátili na výrobce hardwaru a požádali o servis nebo výměnu.