Kvalita DVD na televizoru není tak dobrá jako u monitoru

Doporučuje se, aby kabel připojující přehrávač DVD k televizoru nebyl příliš dlouhý, protože by to mohlo způsobit zkreslení obrazu. Doporučuje se, aby kabel DVD měl délku 1 až 2 metry.

Elektrické magnetické rušení

Pokud se v blízkosti kabelu DVD nacházejí jiná zařízení nebo kabely, může EMI (elektrické magnetické rušení) způsobit zkreslení obrazu. Ověřte, že kolem kabelu DVD nejsou žádné další kabely a že všechna zařízení, která nejsou potřeba, jsou vypnuta.

Není připojen přímo k televizoru

Pokud připojujete přehrávač DVD prostřednictvím videorekordéru nebo jiných zařízení, kvalita videa se mírně sníží. Pokud je to možné, připojte DVD přímo k televizoru.

Špatné DVD nebo hardware

Pokud je kvalita videa extrémně špatná nebo se nedá přečíst, DVD může být špatné nebo DVD přehrávač připojený k počítači je starý DVD přehrávač. Nejprve ověřte, zda toto DVD funguje v jiném samostatném DVD přehrávači. Pokud DVD funguje v jiném samostatném přehrávači, je pravděpodobné, že DVD přehrávač, který používáte, může být časnou revizí, která není schopna přehrávat disk DVD.

Pokud DVD funguje v počítači, ale nefunguje v samostatném přehrávači, je pravděpodobné, že DVD je špatné nebo bylo vytvořeno nesprávně a je třeba jej vyměnit.