DVD film se zastaví nebo zhasne

Ověřte, zda je řízení spotřeby zakázáno. Vzhledem k tomu, že po dlouhou dobu nebude v počítači žádná aktivita, může počítač přejít do úsporného režimu, což způsobí zastavení filmu, přechod na černou obrazovku nebo chybu.

  • Jak zakázat správu napájení nebo úsporný režim.

Spořič obrazovky

Ověřte, zda jsou všechny spořiče obrazovky dočasně zakázány. Protože počítač může myslet, že je během filmu neaktivní, spořič obrazovky se může spustit během filmu a způsobit chyby, zastavení filmu nebo přechod na černou obrazovku.

  • Jak zakázat nebo povolit spořiče obrazovky.