Pracují zařízení USB 1.x na USB 2.0?

Ano, zařízení a rozbočovače USB 1.0 nebo 1.1 jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0. Zařízení USB 1.0 nebo 1.1 však nebudou mít všechny možnosti a funkce nalezené USB 2.0. Pokud máte potíže se zařízením USB 1.x pracujícím s USB 2.0, je to pravděpodobně problém s USB a ne problém s kompatibilitou.

Zařízení USB 2.0 bude fungovat na portu USB 1.1 nebo 1.0, pokud výrobce nestanoví jinak. Je důležité si uvědomit, že některá USB zařízení nefungují také v USB 1.x kvůli omezení šířky pásma 12 Mbps.