Správce zařízení hlásí zařízení jako kategorii a neodstraní jej

Ověřte, zda odstraňujete skutečné zařízení pod kategorií. Pokud odstraňujete ikonu, která má vedle sebe znak „+“, „-“ nebo „>“, pokoušíte se odstranit kategorii. Chcete-li kategorii odstranit, musíte nejprve odstranit všechna zařízení pod ní.

Pokud jste si jisti, že zařízení je odebráno, setkali jsme se s touto otázkou několikrát; I když jsme viděli tuto otázku, nedokázali jsme ji reprodukovat. Je to pravděpodobně způsobeno poškozením ovladačů zařízení Windows registru systému Windows. Vzhledem k tomu, že společnost Microsoft tento problém zdokumentovala nebo nepotvrdila, zkuste níže uvedené návrhy.

  1. Restartujte počítač.
  2. Odstraňte jakékoli podobné zařízení. Pokud je například zařízení zvukové zařízení, odeberte ze Správce zařízení všechna ostatní zvuková zařízení. Restartujte počítač a nechte systém Windows znovu rozpoznat zvukové zařízení.
  3. Spusťte program Registry cleaner.
  4. Pokud byl do počítače nedávno přidán nový hardware, vypněte počítač a vyjměte jej, abyste se ujistili, že není příčinou vašeho problému.
  5. Nakonec, pokud žádný z výše uvedených návrhů nepomůže navrhnout přeinstalaci systému Windows, abyste tento problém vyřešili.