Určení verze AGP

Doporučujeme vyhledat verzi portu AGP prostudováním dokumentace základní desky počítače nebo webové stránky výrobce základní desky.

Při vyhledání verze grafické karty AGP se ujistěte, že jste našli verzi, nikoli rychlost přenosu.

Přenosové rychlosti AGP mohou být 1x, 2x, 3x, 4x nebo 8x.

Verze AGP mohou být 1, 0, 2, 0 nebo 4, 0.

Přenosová rychlost portu AGP je zcela odlišná od verze portu AGP. Port AGP základní desky může mít například přenosovou rychlost 2x, ale má verzi 1.0. Pokud grafická karta nebo akcelerátor 3D vyžaduje verzi alespoň 2, 0, tento počítač tuto grafickou kartu nepodporuje.

Specifikace výrobku mohou také uvádět odpovídající signalizaci napětí nebo AGP. Podporované napětí je často 0, 8 V, 1, 5 V nebo 3, 3 V. Ujistěte se, že základní deska podporuje hlasovou kartu vaší karty AGP.