Snížení času pro přihlášení k Internetu pomocí modemu

U starších počítačů můžete zkrátit dobu potřebnou k přihlášení k Internetu zakázáním síťových protokolů, které nebudete používat k připojení k Internetu.

  1. Poklepejte na ikonu Tento počítač a poklepejte na ikonu Telefonické připojení .
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Internet Dial-up Networking, kterou chcete rychleji přihlásit, a klepněte na možnost Vlastnosti .
  3. Klepněte na kartu Typy serverů a zrušte zaškrtnutí následujících možností.
  • Přihlaste se k síti
  • NetBEUI
  • IPX / SPX Kompatibilní