Vytvoření odkazu bez podtržení v HTML

Všechny prohlížeče, které podporují styl, které umožňují odstranit všechny podtržení z webové stránky. Níže jsou uvedeny různé příklady, jak můžete odstranit odkazy podtržení na svých stránkách.

Za prvé, pokud chcete, aby všechny vaše odkazy neobsahovaly podtržení, přidejte níže uvedený kód CSS do značek kódu HTML stránek.

a {text-decoration: none}

Pokud chcete, aby na vaší stránce nebyl jeden odkaz podtržen, vytvořte odkaz podobný níže uvedenému kódu kdekoli ve značkách, aby odkaz neměl podtržení.

Počítačová naděje

Příklad

Počítačová naděje

Tip: I když je to možné, doporučujeme všem uživatelům, aby nevytvářeli odkazy bez podtržení. Každý uživatel prohlížející Internet chápe koncept odkazů, které jsou podtrženy, a předpokládá, že text, který není podtržen, je pouze text a ne odkaz. Také tím, že to trik vyhledávače do následujících odkazů, ale ne uživatelé je klamný a může mít za následek, že vaše stránky jsou vyřazeny.