Vytvoření obrázku s textovým popisem HTML

Přidání názvu do tagu IMG SRC zobrazí zprávu pro obrázek, jak je ukázáno v níže uvedeném kódu.

Příklad img HTML kódu

Výše uvedený kód zobrazuje "Navštivte počítačovou naději", když se myš nad obrázkem pohybuje ve všech prohlížečích. Ve výše uvedeném příkladu jsme také použili atribut alt k popisu obrázku. Některé prohlížeče také používají tento atribut jako text přechodu. Doporučujeme použít atribut alt k popisu obrázku pro vyhledávače a zrakově postiženého a atributu názvu pro text vznášejícího se osoby. Níže je uveden příklad výše uvedeného kódu a jak je vidět, když přejdete myší nad obrázek, zobrazí se zpráva „Navštivte počítačovou naději“.

Příklad