Vytvoření ikony ve správci programů

V programu Správce programů vyberte skupinu, ve které se má ikona nacházet, například hlavní (můžete zjistit, že je vybrána, protože horní modrý pruh bude modrý). Po výběru skupiny klepněte na Soubor, Nový a vyberte položku Program .

Pro popis vyplňte, co chcete, aby byla vaše ikona pojmenována; například Poznámkový blok. Kde se říká příkazový řádek, to je místo, kde budete specifikovat, kde je soubor; takže pokud jste vytvořili zástupce pro Poznámkový blok, měli byste vložit c: windows.exe. Pokud neznáte cestu k programu, použijte tlačítko Procházet. Po dokončení informací klikněte na tlačítko OK.