Vytvoření textového pole HTML většího než jeden řádek

Když vytváříte textové pole, ujistěte se, že máte ROWS = X COLS = x uvnitř tagu textového pole. Kde "X" je hodnota, kolik řádků vysoký nebo kolik sloupců široký chcete textarea být.

V níže uvedeném příkladu jsme vytvořili textové pole vysoké 2 řádky a 20 sloupců široké.

Příklad

Pomocí výše uvedeného příkladu by se vytvořilo níže uvedené pole textarea.