Počítač se vždy spustí do nouzového režimu systému Windows

Nejprve se ujistěte, že je počítač opravdu zaveden do nouzového režimu. Pokud je počítač spuštěn v nouzovém režimu při prvním spuštění počítače, měli byste obdržet zprávu o nouzovém režimu podobném příkladu uvedenému níže. Pokud se tato zpráva neobjeví, počítač se spouští do normálního režimu.

Zavedení do normálního režimu, ale vypadá jako bezpečný režim

Pokud neobdržíte výše uvedenou zprávu v nouzovém režimu, je pravděpodobné, že se počítač zdá být spouštěn pouze v nouzovém režimu z důvodu rozlišení videa. Zkontrolujte, zda je rozlišení videa nastaveno na hodnotu vyšší než 800x600 a zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače grafické karty.

Počítač se vždy spouští v nouzovém režimu

Pokud obdržíte výše uvedenou zprávu Nouzový režim pokaždé, když se počítač spustí, narazíte na problém, který brání normálnímu načtení systému Windows.

Ujistěte se, že počítač není restartován z důvodu chyby zakázáním automatického restartu při selhání systému. Chcete-li to provést, přejděte do nabídky Upřesnit možnosti systému Windows prostřednictvím spouštěcí nabídky a vyberte možnost Vypnout automatický restart při selhání systému .

Po deaktivaci této funkce zkuste zavést počítač do normálního režimu a zjistit, zda při spuštění nenastane chyba. Bude to pravděpodobně modrá chybová zpráva.

  • Jak mohu opravit chyby modré obrazovky systému Windows?