Chyba kontrolního součtu CMOS

Restartujte počítač. Pokud po restartu počítače dojde k chybě, zadejte nastavení CMOS a zkontrolujte všechny hodnoty, což zahrnuje ověření správnosti času a data. Jakmile je vše ověřeno a změněno, ujistěte se, že jste uložili nastavení a poté ukončete nastavení CMOS.

Pokud se vše zdá být správné, můžete zkusit resetovat CMOS na výchozí hodnoty. Po resetování hodnot CMOS uložte změny a ukončete systém BIOS a restartujte systém.

Tip: Pokud tento problém přetrvává i po vypnutí počítače, baterie CMOS může selhat nebo je již špatná. Než začnete uvažovat o výměně baterie CMOS, zkuste počítač zapnout několik dní. Někdy opuštění počítače může znovu nabít baterii.

  • Jak vyměnit baterii CMOS.

Počítač je nesprávně vypnut

Pokud počítač ztratil napájení, když byl stále spuštěn, může poškodit paměť CMOS. Před vypnutím počítače se ujistěte, že je počítač připraven k vypnutí. Pokud máte přenosný počítač, před odpojením napájení se ujistěte, že je baterie nabitá.

Pokud se hodnoty CMOS poškodily, zadejte správné hodnoty v nastavení CMOS a pak uložte a ukončete nastavení CMOS, abyste vyřešili problémy.

Nedávno byla provedena aktualizace systému BIOS

Pokud byla v počítači spuštěna aktualizace systému BIOS, hodnoty uložené v paměti CMOS mohly být resetovány. Zadejte nastavení CMOS znovu zadejte všechny hodnoty a pak uložte a ukončete nastavení CMOS.

Pokud nemůžete zadat nastavení CMOS nebo počítač již neudržuje hodnoty systému BIOS, může být aktualizace systému BIOS poškozena. V tomto případě doporučujeme znovu aktualizovat systém BIOS nebo se vrátit k dřívější verzi.