Změna a zobrazení nastavení videa v systému MS-DOS

V časných verzích systému Windows (např. Windows 3.x) můžete upravit nastavení videa v systému MS-DOS podle následujících kroků.

Z příkazového řádku DOS zadejte:

cd

jednou v adresáři C: Windows, zadejte: \ t

založit

Na obrazovce nastavení budou uvedeny různé aktuální konfigurace, z nichž jedním je aktuální nastavení videa. Chcete-li tato nastavení změnit, přejděte pomocí kurzorových kláves na klávesnici, dokud se nezvýrazní. Po zvýraznění stiskněte klávesu Enter a vyberte nová nastavení videa.