Disk CD-ROM, DVD nebo disková jednotka nepracuje v systému Windows

Ujistěte se, že jste testovali více než jedno CD v diskové jednotce, protože to může být jedno CD, které je špatné nebo špinavé. Pokud všechny disky kromě jednoho nebo dvou neuspějí, je disková jednotka špatná nebo špinavá. Pokyny k čištění disků CD a diskové jednotky naleznete na stránce čištění počítače.

Pokud po čištění jednotky a disků CD stále dochází k chybám, je pravděpodobné, že disková jednotka je špatná.

Zkontrolujte Správce zařízení

  1. Otevřete Ovládací panely.
  2. Klepněte na ikonu Systém nebo poklepejte na ni.
  3. V systému Windows XP a starších klepněte na kartu Hardware a potom na tlačítko Správce zařízení .

    V systému Windows Vista a novějších klepněte na odkaz Správce zařízení na levé straně okna Systém .

Ve Správci zařízení ověřte, že disk CD-ROM neobsahuje vykřičníky ani červený znak X. Je-li uvedeno se žlutým vykřičníkem nebo červeným X, vyjměte disk CD-ROM zvýrazněním jednotky a stisknutím klávesy Delete. Restartujte počítač a přeinstalujte jednotku CD-ROM.

Poznámka: Pokud není jednotka CD-ROM nalezena ve Správci zařízení, je pravděpodobné, že kabely jednotky nejsou správně připojeny nebo že jednotka je špatná a je třeba ji vyměnit.

Další informace o Správci zařízení naleznete na stránce Správce zařízení.

Korupce ve Windows

Zkuste testovat disk CD-ROM v nouzovém režimu. Pokud disk CD-ROM pracuje v nouzovém režimu, ale nikoli v normálním systému Windows, je pravděpodobně spuštěn jiný program, který způsobuje problém nebo jsou ovladače poškozeny. Otevřete Správce zařízení, zvýrazněte a odeberte aktuálně nainstalovaný disk CD-ROM stisknutím klávesy Delete. Po vymazání disku CD-ROM restartujte počítač. Systém Windows by pak měl rozpoznat disk CD-ROM a přeinstalovat jej.

Poznámka: Pokud není jednotka CD-ROM nalezena ve Správci zařízení, je pravděpodobné, že kabely jednotky nejsou správně připojeny nebo že jednotka je špatná a je třeba ji vyměnit.

Zkuste spustit disk CD nebo zaváděcí disketu

Uživatelé systému Windows 2000, XP, Vista, 7 a novější

Pokud výše uvedená doporučení nefungují, spusťte systém z disku Windows a zjistěte, zda počítač dokáže rozpoznat a spustit systém z disku. Pokud se počítač může spustit z disku, narazíte na problém související s ovladačem systému Windows. Zopakujte výše uvedená doporučení.

Uživatelé systému Windows 98

Pokud se výše uvedená doporučení pokusila, zkuste zavést systém z diskety systému Windows 98 nebo jiné zaváděcí diskety s ovladači CD-ROM a zjistit, zda disk CD-ROM funguje v systému MS-DOS. Pokud CD-ROM funguje z MS-DOS, znamená to, že máte problém s poškozením se systémem Windows. Pokud však CD-ROM nefunguje, podívejte se na další a konečnou možnost. Další informace o zaváděcích discích jsou uvedeny na stránce spouštěcího disku.

Ověřte, zda je počítač spuštěn v 32bitovém režimu

Uživatelé systému Windows 95 a Windows 98

Ověřte, zda je počítač spuštěn v 32bitovém režimu klepnutím na tlačítko Start, Nastavení, Ovládací panely, poklepáním na položku Systém a klepnutím na kartu Výkon . V části Výkon podle systému souborů ověřte, že se jedná o kód „32-bit“.

  • Jednotka CD-ROM v režimu MS-DOS.

Nesprávně připojené kabely CD-ROM

Pokud jste počítač nedávno nainstalovali nebo přesunuli, zkontrolujte, zda jsou kabely CD-ROM správně připojeny.

Poznámka: Pokud se při stisknutí tlačítka pro vysunutí disková jednotka neotevře, zkontrolujte napájecí kabel jednotky CD-ROM, abyste se ujistili, že je správně a řádně připojen.

  • Ověřte, zda jsou kabely CD-ROM správně připojeny.

Chybná jednotka CD-ROM

Pokud byly všechny výše uvedené kroky vyzkoušeny a stále dochází k chybám při čtení disků v jednotce CD-ROM, je možné, že disk je špatný. Zkuste zkusit vyměnit jednotku a zjistit, zda nový disk CD-ROM problém vyřeší.

  • Jak otestovat počítač CD-ROM nebo DVD jednotka pro selhání.