Můžete zadat více příkazů na jeden příkazový řádek?

Příkazy můžete oddělit pomocí potrubí nebo ampersandu. Shell a verze systému Windows, kterou používáte, rozhodují, jaký znak použít. Níže jsou uvedeny některé další příklady pro každou verzi systému Windows. V obou těchto příkladech by se příkaz cd nejprve dostal do kořenového adresáře aktuální jednotky a poté spustil příkaz dir, aby se zobrazil aktuální obsah kořenového adresáře.

Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7 a 8 uživatelů

Namísto použití potrubí Microsoft se rozhodl změnit ji na ampersand (&) z neznámých důvodů. Zadejte následující příkaz, abyste měli stejné výsledky jako starší verze systému Windows.

cd & dir

Uživatelé Microsoft Windows 95, 98 a ME

cd dir