Dokážete změnit nebo změnit dokument po jeho naskenování?

Ve výchozím nastavení skenery skenují dokument nebo stránku jako obrázek. I když lze tento obrázek upravit nebo upravit pomocí editoru obrázků, pokud dokument obsahuje text, tento text nelze změnit ani vložit do jiného dokumentu. Chcete-li naskenovat textový dokument a upravit nebo upravit jeho text, musíte použít softwarový program s funkcemi OCR (Optical Character Recognition). Následující části obsahují stručný seznam některých programů s těmito funkcemi.

Služby OCR online

Programy OCR

Vyhledejte další softwarová řešení OCR

Pomocí jednoho z těchto programů můžete naskenovat dokument, převést dokument pomocí OCR a uložit jej jako standardní textový soubor. Textový soubor pak můžete upravovat nebo prohledávat pomocí oblíbeného textového editoru.