Můžu CD vymazat nebo jinak formátovat?

Ne. Po vytvoření disku CD nebo CD-R jej nelze upravovat, mazat, formátovat ani jinak upravovat. Pokud jste vytvořili disk CD nebo disk CD-R a chcete jej upravit, znovu ho vytvořte pomocí nového disku CD-R.

Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda máte jiný prázdný disk CD-R, abyste mohli vytvořit nový disk.

Pokud používáte disk CD-RW, lze jej upravit. Mějte na paměti, že informace zapsané na disk jsou lineární, což znamená, že pokud jste soubor upravili a potřebujete jej aktualizovat na disku, je třeba jej znovu zapsat na disk. Stávající soubor na disku nelze změnit.