2464 Chyba konfigurace při spuštění

Zkontrolujte, zda je monitor nebo jiné zobrazovací zařízení správně připojeno k počítači. Pokud se zdá, že je připojení správně připojeno, ověřte, zda kabel samotný a připojení na zadní straně počítače nejsou poškozené nebo špatné.

Nastavení CMOS je třeba aktualizovat

Zadejte nastavení CMOS a ověřte, zda jsou správně nastavena nastavení týkající se grafické karty. Pokud se nastavení jeví jako správné nebo pokud byla v rámci paměti CMOS řádně změněna grafická karta, uložte hodnoty a ukončete funkci CMOS.

Problém potenciálního konfliktu nebo hardwaru

Pokud byl do počítače nedávno přidán nějaký hardware, doporučuje se jeho odebrání.